Back To Top

Hakkımızda

image

Saydamlık

Yazar

Siyasette Saydamlık Derneği (SİSADER) topluma gerçekleri aktarmayı, halkın kaynaklarının nasıl ve nerelere kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda kaynağı evrensel yasalar ve etik kurallar olan aşağıdaki ilkeler SİSADER açısından yol göstericidir.

Hakkımızda