Back To Top

Siyasette Saydamlık Derneği (SİSADER) topluma gerçekleri aktarmayı, halkın
kaynaklarının nasıl ve nerelere kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda kaynağı evrensel yasalar ve etik kurallar
olan aşağıdaki ilkeler SİSADER açısından yol göstericidir.