Hakkımızda

Siyasette Saydamlık Derneği, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kaynaklarının kullanımı, kararların yerindeliği, siyasi etik ve liyakat esaslarını halk adına takip eden, sorgulayan ve bu konuda kurumların açıklamalarını topluma duyuran bir sivil toplum kuruluşudur.


Akademisyen, hukukçu ve iktisatçılardan oluşan ekiplerinin hazırladığı bilimsel raporlarla, Türkiye’nin sorunlarına yönelik sağlıklı verilerin ve çözüm önerilerinin topluma sunulmasını amaçlayan güçlü bir altyapıya sahiptir.


Siyasette Saydamlık Derneği, kurumların kararları ve harcamalarına ilişkin bilgileri, ilgili mevzuat başta olmak üzere, siyasette saydamlık ilkesi çerçevesinde ele alır ve tarafların beyanlarını bu doğrultuda kamuoyu ile paylaşır.