İlkelerimiz

Siyasette Saydamlık Derneği (SİSADER) topluma gerçekleri aktarmayı, halkın kaynaklarının nasıl ve nerelere kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda kaynağı evrensel yasalar ve etik kurallar olan aşağıdaki ilkeler SİSADER açısından yol göstericidir.
 1. Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
 2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı tutum takınılamaz ve paylaşılacak dosyalarda değişik kesimlerin hassasiyetleri göz önüne alınır.
 3. Hiçbir ihbar veya bilgi-belge ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gerçeklerin nesnel bir biçimde ortaya çıkarılmasına özen gösterilir. Eksik bilgi verilerek yanlış algı oluşmasına olanak sağlanamaz.
 4. Eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Konunun tüm taraflarının görüşünün sorulması esastır.
 5. Yayınlanacak dosya ve bilgilere konu olan kişi ve kurumlar hakkında aşağılayıcı tanımlamalar kullanılamaz.
 6. Kişilerin özel yaşamı, kamunun bilgilendirilmesi açısından gerekli olmadığı sürece konu edilemez.
 7. 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları konu edilemez ve yayınlanamaz.
 8. Hiçbir bilgi veya belge muhataplarına doğruluğu sorulmadan konu edilemez ve yayınlanamaz.
 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
 10. Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
 11. Dosya konusu edilen kişi veya kurumlardan hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilemez.